ترجمه Sovereign در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (narvos=) پادشاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهريار , در فارسی : ليره‌ زر , به فارسی : با اقتدار

Sovereign به چه معناست و Sovereign یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sovereign

(narvos=) پادشاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (narvos=) پادشاه‌, ترجمه (narvos=) پادشاه‌, کلمات شبیه (narvos=) پادشاه‌ , شهريار به لاتین , ليره‌ زر به لاتین , با اقتدار خارجی
دانلود فایل ها