ترجمه Sox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ جمع‌ كلمه‌kcos) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جورابها.

Sox به چه معناست و Sox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sox

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌kcos) به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ جمع‌ كلمه‌kcos), ترجمه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌kcos), کلمات شبیه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌kcos) , جورابها. به لاتین
دانلود فایل ها