ترجمه Space در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمان‌ كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌ , در فارسی : درفضا جا دادن‌ , به فارسی : فاصله‌ دادن‌

Space به چه معناست و Space یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Space

زمان‌ كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمان‌ كوتاه‌, ترجمه زمان‌ كوتاه‌, کلمات شبیه زمان‌ كوتاه‌ , دوره‌ به لاتین , درفضا جا دادن‌ به لاتین , فاصله‌ دادن‌ خارجی
دانلود فایل ها