ترجمه Space Suit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tius. G=) لباس‌ فضانوردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فضا جامه‌.

Space Suit به چه معناست و Space Suit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Space Suit

(tius. G=) لباس‌ فضانوردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tius. G=) لباس‌ فضانوردي‌, ترجمه (tius. G=) لباس‌ فضانوردي‌, کلمات شبیه (tius. G=) لباس‌ فضانوردي‌ , فضا جامه‌. به لاتین
دانلود فایل ها