ترجمه Spacing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاصله‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مراعات‌ فواصل‌.

Spacing به چه معناست و Spacing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spacing

فاصله‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاصله‌ گذاري‌, ترجمه فاصله‌ گذاري‌, کلمات شبیه فاصله‌ گذاري‌ , مراعات‌ فواصل‌. به لاتین
دانلود فایل ها