ترجمه Spackle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتونه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتونه‌ نقاشي‌ , در فارسی : بتونه‌ كاري‌ كردن‌ , به فارسی : بابتونه‌ پر

Spackle به چه معناست و Spackle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spackle

بتونه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بتونه‌, ترجمه بتونه‌, کلمات شبیه بتونه‌ , بتونه‌ نقاشي‌ به لاتین , بتونه‌ كاري‌ كردن‌ به لاتین , بابتونه‌ پر خارجی
دانلود فایل ها