ترجمه Spaghetti در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشته‌ فرنگي‌.

Spaghetti به چه معناست و Spaghetti یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spaghetti

خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌, ترجمه خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌, کلمات شبیه خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌ , رشته‌ فرنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها