ترجمه Spangle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پولك‌ وسنگهاي‌ بدلي‌ زينت‌ لباس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منجوق‌ , در فارسی : هر چيز زرق‌

Spangle به چه معناست و Spangle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spangle

پولك‌ وسنگهاي‌ بدلي‌ زينت‌ لباس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پولك‌ وسنگهاي‌ بدلي‌ زينت‌ لباس‌, ترجمه پولك‌ وسنگهاي‌ بدلي‌ زينت‌ لباس‌, کلمات شبیه پولك‌ وسنگهاي‌ بدلي‌ زينت‌ لباس‌ , منجوق‌ به لاتین , هر چيز زرق‌ به لاتین
دانلود فایل ها