ترجمه Spangle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبرق‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخشش‌ , در فارسی : باپولك‌مزين‌ كردن‌.

Spangle به چه معناست و Spangle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spangle

وبرق‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی وبرق‌ دار, ترجمه وبرق‌ دار, کلمات شبیه وبرق‌ دار , درخشش‌ به لاتین , باپولك‌مزين‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها