خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50771 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50771','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50771 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spanish به فارسی

ترجمه Spanish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسپانيولي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسپانيايي‌.

Spanish به چه معناست و Spanish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spanish

اسپانيولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسپانيولي‌, ترجمه اسپانيولي‌, کلمات شبیه اسپانيولي‌ , اسپانيايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: