ترجمه Spar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشاجره‌ كردن‌ , در فارسی : نزاع‌.

Spar به چه معناست و Spar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spar

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مشاجره‌ كردن‌ به لاتین , نزاع‌. به لاتین
دانلود فایل ها