ترجمه Spare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريغ‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مضايقه‌ كردن‌ , در فارسی : چشم‌ پوشيدن‌ از , به فارسی : بخشيدن‌

Spare به چه معناست و Spare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spare

دريغ‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دريغ‌ داشتن‌, ترجمه دريغ‌ داشتن‌, کلمات شبیه دريغ‌ داشتن‌ , مضايقه‌ كردن‌ به لاتین , چشم‌ پوشيدن‌ از به لاتین , بخشيدن‌ خارجی
دانلود فایل ها