ترجمه Sparkler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مثل‌ الماس‌). می باشد

Sparkler به چه معناست و Sparkler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sparkler

(مثل‌ الماس‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (مثل‌ الماس‌)., ترجمه (مثل‌ الماس‌)., کلمات شبیه (مثل‌ الماس‌).
دانلود فایل ها