ترجمه Sparseness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytisraps) تنكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌ پشتي‌ , در فارسی : پراكندگي‌ , به فارسی : تنك‌ بودن‌.

Sparseness به چه معناست و Sparseness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sparseness

(ytisraps) تنكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ytisraps) تنكي‌, ترجمه (ytisraps) تنكي‌, کلمات شبیه (ytisraps) تنكي‌ , كم‌ پشتي‌ به لاتین , پراكندگي‌ به لاتین , تنك‌ بودن‌. خارجی
دانلود فایل ها