ترجمه Sparsity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ssenesraps) تنكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌ پشتي‌ , در فارسی : پراكندگي‌ , به فارسی : تنك‌ بودن‌.

Sparsity به چه معناست و Sparsity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sparsity

(ssenesraps) تنكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ssenesraps) تنكي‌, ترجمه (ssenesraps) تنكي‌, کلمات شبیه (ssenesraps) تنكي‌ , كم‌ پشتي‌ به لاتین , پراكندگي‌ به لاتین , تنك‌ بودن‌. خارجی
دانلود فایل ها