ترجمه Spasm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شنجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تشنج‌ موضعي‌ , در فارسی : الت‌ تشنج‌ واضط‌راب‌.

Spasm به چه معناست و Spasm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spasm

شنجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شنجه‌, ترجمه شنجه‌, کلمات شبیه شنجه‌ , تشنج‌ موضعي‌ به لاتین , الت‌ تشنج‌ واضط‌راب‌. به لاتین
دانلود فایل ها