ترجمه Spastical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citsaps) انقباضي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تشنجي‌ , در فارسی : مبتلا به‌ فلج‌ تشنجي‌.

Spastical به چه معناست و Spastical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spastical

(citsaps) انقباضي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (citsaps) انقباضي‌, ترجمه (citsaps) انقباضي‌, کلمات شبیه (citsaps) انقباضي‌ , تشنجي‌ به لاتین , مبتلا به‌ فلج‌ تشنجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها