ترجمه Spasticity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ تشنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ بگير وول‌ كن‌ , در فارسی : حالت‌ انقباضي‌.

Spasticity به چه معناست و Spasticity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spasticity

حالت‌ تشنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ تشنج‌, ترجمه حالت‌ تشنج‌, کلمات شبیه حالت‌ تشنج‌ , حالت‌ بگير وول‌ كن‌ به لاتین , حالت‌ انقباضي‌. به لاتین
دانلود فایل ها