خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50809 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50809','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50809 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spasticity به فارسی

ترجمه Spasticity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ تشنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ بگير وول‌ كن‌ , در فارسی : حالت‌ انقباضي‌.

Spasticity به چه معناست و Spasticity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spasticity

حالت‌ تشنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ تشنج‌, ترجمه حالت‌ تشنج‌, کلمات شبیه حالت‌ تشنج‌ , حالت‌ بگير وول‌ كن‌ به لاتین , حالت‌ انقباضي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: