ترجمه Spat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيلي‌ زدن‌. می باشد

Spat به چه معناست و Spat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spat

سيلي‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيلي‌ زدن‌., ترجمه سيلي‌ زدن‌., کلمات شبیه سيلي‌ زدن‌.
دانلود فایل ها