ترجمه Spathose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dehtaps می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : cihtaps) گريبانه‌ دار , در فارسی : داراي‌ گل‌ اذين‌

Spathose به چه معناست و Spathose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spathose

(dehtaps به خارجی , ریشه انگلیسی (dehtaps, ترجمه (dehtaps, کلمات شبیه (dehtaps , cihtaps) گريبانه‌ دار به لاتین , داراي‌ گل‌ اذين‌ به لاتین
دانلود فایل ها