ترجمه Spawn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخم‌ ماهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشپل‌ , در فارسی : بذر , به فارسی : جرم‌ , سایر ترجمه ها : تخم‌ ريزي‌ كردن‌ (حيوانات‌

Spawn به چه معناست و Spawn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spawn

تخم‌ ماهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخم‌ ماهي‌, ترجمه تخم‌ ماهي‌, کلمات شبیه تخم‌ ماهي‌ , اشپل‌ به لاتین , بذر به لاتین , جرم‌ خارجی , تخم‌ ريزي‌ كردن‌ (حيوانات‌ در زبان
دانلود فایل ها