ترجمه Speak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دراييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخن‌ گفتن‌ , در فارسی : حرف‌ زدن‌ , به فارسی : صحبت‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تكلم‌ كردن‌

Speak به چه معناست و Speak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speak

دراييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دراييدن‌, ترجمه دراييدن‌, کلمات شبیه دراييدن‌ , سخن‌ گفتن‌ به لاتین , حرف‌ زدن‌ به لاتین , صحبت‌ كردن‌ خارجی , تكلم‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها