ترجمه Speaking Tube در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوله‌ مخصوص‌ مكالمه‌ بين‌ دو اتاق‌. می باشد

Speaking Tube به چه معناست و Speaking Tube یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speaking Tube

لوله‌ مخصوص‌ مكالمه‌ بين‌ دو اتاق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لوله‌ مخصوص‌ مكالمه‌ بين‌ دو اتاق‌., ترجمه لوله‌ مخصوص‌ مكالمه‌ بين‌ دو اتاق‌., کلمات شبیه لوله‌ مخصوص‌ مكالمه‌ بين‌ دو اتاق‌.
دانلود فایل ها