ترجمه Spearhead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوك‌ نيزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هر چيز نوك‌ تيز , در فارسی : رهبري‌ كردن‌ , به فارسی : پيشگامي‌ كردن‌

Spearhead به چه معناست و Spearhead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spearhead

نوك‌ نيزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوك‌ نيزه‌, ترجمه نوك‌ نيزه‌, کلمات شبیه نوك‌ نيزه‌ , هر چيز نوك‌ تيز به لاتین , رهبري‌ كردن‌ به لاتین , پيشگامي‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها