ترجمه Special در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويژه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاص‌ , در فارسی : استثنايي‌.

Special به چه معناست و Special یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Special

ويژه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ويژه‌, ترجمه ويژه‌, کلمات شبیه ويژه‌ , خاص‌ به لاتین , استثنايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها