ترجمه Specially در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laiceps) ويژه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخصوص‌ , در فارسی : خاص‌ , به فارسی : استثنايي‌ , سایر ترجمه ها : مخصوصا.

Specially به چه معناست و Specially یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Specially

(laiceps) ويژه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laiceps) ويژه‌, ترجمه (laiceps) ويژه‌, کلمات شبیه (laiceps) ويژه‌ , مخصوص‌ به لاتین , خاص‌ به لاتین , استثنايي‌ خارجی , مخصوصا. در زبان
دانلود فایل ها