ترجمه Specify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ براي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشخص‌ كردن‌ , در فارسی : ذكركردن‌ , به فارسی : مخصوصا نام‌ بردن‌

Specify به چه معناست و Specify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Specify

شدن‌ براي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌ براي‌, ترجمه شدن‌ براي‌, کلمات شبیه شدن‌ براي‌ , مشخص‌ كردن‌ به لاتین , ذكركردن‌ به لاتین , مخصوصا نام‌ بردن‌ خارجی




دانلود فایل ها