ترجمه Specimen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌. می باشد

Specimen به چه معناست و Specimen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Specimen

نمونه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌., ترجمه نمونه‌., کلمات شبیه نمونه‌.
دانلود فایل ها