ترجمه Spectacle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تماشا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منظ‌ره‌ , در فارسی : نمايش‌ , به فارسی : (درجمع‌) عينك‌.

Spectacle به چه معناست و Spectacle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spectacle

تماشا به خارجی , ریشه انگلیسی تماشا, ترجمه تماشا, کلمات شبیه تماشا , منظ‌ره‌ به لاتین , نمايش‌ به لاتین , (درجمع‌) عينك‌. خارجی
دانلود فایل ها