ترجمه Spectatress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تماشاچي‌ مونث‌. می باشد

Spectatress به چه معناست و Spectatress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spectatress

تماشاچي‌ مونث‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تماشاچي‌ مونث‌., ترجمه تماشاچي‌ مونث‌., کلمات شبیه تماشاچي‌ مونث‌.
دانلود فایل ها