ترجمه Spectrum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بين‌. می باشد

Spectrum به چه معناست و Spectrum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spectrum

بين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بين‌., ترجمه بين‌., کلمات شبیه بين‌.
دانلود فایل ها