ترجمه Speculum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اينه‌ ط‌بي‌ ياسپكولوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ معاينه‌ از ط‌ريق‌

Speculum به چه معناست و Speculum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speculum

(ط‌ب‌) اينه‌ ط‌بي‌ ياسپكولوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اينه‌ ط‌بي‌ ياسپكولوم‌, ترجمه (ط‌ب‌) اينه‌ ط‌بي‌ ياسپكولوم‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اينه‌ ط‌بي‌ ياسپكولوم‌ , وسيله‌ معاينه‌ از ط‌ريق‌ به لاتین
دانلود فایل ها