ترجمه Speechify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخنوري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نط‌اقي‌ كردن‌ , در فارسی : سخنراني‌ كردن‌.

Speechify به چه معناست و Speechify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speechify

سخنوري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخنوري‌ كردن‌, ترجمه سخنوري‌ كردن‌, کلمات شبیه سخنوري‌ كردن‌ , نط‌اقي‌ كردن‌ به لاتین , سخنراني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها