ترجمه Speedway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاده‌ سريع‌ السير. می باشد

Speedway به چه معناست و Speedway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speedway

جاده‌ سريع‌ السير. به خارجی , ریشه انگلیسی جاده‌ سريع‌ السير., ترجمه جاده‌ سريع‌ السير., کلمات شبیه جاده‌ سريع‌ السير.
دانلود فایل ها