ترجمه Speleologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويژه‌گر غارشناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غار شناس‌.

Speleologist به چه معناست و Speleologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speleologist

ويژه‌گر غارشناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ويژه‌گر غارشناسي‌, ترجمه ويژه‌گر غارشناسي‌, کلمات شبیه ويژه‌گر غارشناسي‌ , غار شناس‌. به لاتین
دانلود فایل ها