ترجمه Spence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (esneps) ابدار خانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتاق‌ ناهارخوري‌.

Spence به چه معناست و Spence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spence

(esneps) ابدار خانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (esneps) ابدار خانه‌, ترجمه (esneps) ابدار خانه‌, کلمات شبیه (esneps) ابدار خانه‌ , اتاق‌ ناهارخوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها