ترجمه Spend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صرف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرداخت‌ كردن‌ , در فارسی : خرج‌ كردن‌ , به فارسی : تحليل‌ رفتن‌ قوا

Spend به چه معناست و Spend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spend

صرف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صرف‌ كردن‌, ترجمه صرف‌ كردن‌, کلمات شبیه صرف‌ كردن‌ , پرداخت‌ كردن‌ به لاتین , خرج‌ كردن‌ به لاتین , تحليل‌ رفتن‌ قوا خارجی
دانلود فایل ها