ترجمه Spermaceti در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موم‌ كافوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روغن‌ سرنهنگ‌ , در فارسی : موم‌ سفيد.

Spermaceti به چه معناست و Spermaceti یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermaceti

موم‌ كافوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موم‌ كافوري‌, ترجمه موم‌ كافوري‌, کلمات شبیه موم‌ كافوري‌ , روغن‌ سرنهنگ‌ به لاتین , موم‌ سفيد. به لاتین
دانلود فایل ها