ترجمه Spermary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غده‌ توليد كننده‌ مني‌ , در فارسی : محل‌ توليد مني‌.

Spermary به چه معناست و Spermary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermary

بيضه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيضه‌, ترجمه بيضه‌, کلمات شبیه بيضه‌ , غده‌ توليد كننده‌ مني‌ به لاتین , محل‌ توليد مني‌. به لاتین
دانلود فایل ها