ترجمه Spermatheca در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌. می باشد

Spermatheca به چه معناست و Spermatheca یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermatheca

ماده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌., ترجمه ماده‌., کلمات شبیه ماده‌.
دانلود فایل ها