ترجمه Sphagnum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خزه‌ , در فارسی : خزه‌ خشك‌ شده‌.

Sphagnum به چه معناست و Sphagnum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sphagnum

(گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌ , خزه‌ به لاتین , خزه‌ خشك‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها