ترجمه Sphere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوي‌ , در فارسی : جسم‌ كروي‌ , به فارسی : فلك‌ , سایر ترجمه ها : گردون‌ دايره‌ , محيط‌

Sphere به چه معناست و Sphere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sphere

كره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كره‌, ترجمه كره‌, کلمات شبیه كره‌ , گوي‌ به لاتین , جسم‌ كروي‌ به لاتین , فلك‌ خارجی , گردون‌ در زبان , دايره‌انگلیسی , محيط‌
دانلود فایل ها