ترجمه Spherical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كروي‌. می باشد

Spherical به چه معناست و Spherical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spherical

كروي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كروي‌., ترجمه كروي‌., کلمات شبیه كروي‌.
دانلود فایل ها