ترجمه Spherics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرويات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هندسه‌ كروي‌.

Spherics به چه معناست و Spherics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spherics

كرويات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كرويات‌, ترجمه كرويات‌, کلمات شبیه كرويات‌ , هندسه‌ كروي‌. به لاتین
دانلود فایل ها