خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51020 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51020','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51020 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spherics به فارسی

ترجمه Spherics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرويات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هندسه‌ كروي‌.

Spherics به چه معناست و Spherics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spherics

كرويات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كرويات‌, ترجمه كرويات‌, کلمات شبیه كرويات‌ , هندسه‌ كروي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: