ترجمه Spiculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوزني‌ شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيخك‌ مانند.

Spiculate به چه معناست و Spiculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spiculate

سوزني‌ شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوزني‌ شكل‌, ترجمه سوزني‌ شكل‌, کلمات شبیه سوزني‌ شكل‌ , سيخك‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها