ترجمه Spidery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ عنكبوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ تار عنكبوت‌.

Spidery به چه معناست و Spidery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spidery

شبيه‌ عنكبوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ عنكبوت‌, ترجمه شبيه‌ عنكبوت‌, کلمات شبیه شبيه‌ عنكبوت‌ , شبيه‌ تار عنكبوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها