ترجمه Spigot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخ‌ گير. می باشد

Spigot به چه معناست و Spigot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spigot

سوراخ‌ گير. به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخ‌ گير., ترجمه سوراخ‌ گير., کلمات شبیه سوراخ‌ گير.
دانلود فایل ها