ترجمه Spike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميله‌ , در فارسی : تير , به فارسی : ميخ‌ بزرگ‌ , سایر ترجمه ها : ميخ‌ ط‌ويله‌ ميخ‌ بلند كف‌

Spike به چه معناست و Spike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spike

ميخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميخ‌, ترجمه ميخ‌, کلمات شبیه ميخ‌ , ميله‌ به لاتین , تير به لاتین , ميخ‌ بزرگ‌ خارجی , ميخ‌ ط‌ويله‌ در زبان , ميخ‌ بلند كف‌انگلیسی
دانلود فایل ها