ترجمه Spikenard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) روغن‌ يامرهم‌ معط‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنبل‌ هندي‌.

Spikenard به چه معناست و Spikenard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spikenard

(م‌.م‌.) روغن‌ يامرهم‌ معط‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) روغن‌ يامرهم‌ معط‌ر, ترجمه (م‌.م‌.) روغن‌ يامرهم‌ معط‌ر, کلمات شبیه (م‌.م‌.) روغن‌ يامرهم‌ معط‌ر , سنبل‌ هندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها