ترجمه Spinally در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanips) وابسته‌ به‌ تيره‌ پشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فقراتي‌ , در فارسی : پشتي‌ , به فارسی : صلبي‌.

Spinally به چه معناست و Spinally یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spinally

(lanips) وابسته‌ به‌ تيره‌ پشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lanips) وابسته‌ به‌ تيره‌ پشت‌, ترجمه (lanips) وابسته‌ به‌ تيره‌ پشت‌, کلمات شبیه (lanips) وابسته‌ به‌ تيره‌ پشت‌ , فقراتي‌ به لاتین , پشتي‌ به لاتین , صلبي‌. خارجی
دانلود فایل ها